Cyranka

Cyranka

Trasa Dłuższa

Trasa ścieżki składa się z kilkunastu przystanków, na których można zapoznać się z bogactwem świata flory i fauny tego pięknego kompleksu parkowego, przechodzącego płynnie w las. Ścieżka dzieli się na dwie pętle: krótszą – „Tropem żubra” – o długości 3,7 kilometra i dłuższą – „Cyranka” – o długości 7,2 kilometra. Do przejścia pierwszej potrzeba około godziny. Pokonanie drugiej zajmie około 2-3 godzin. Jest ona przeznaczona dla bardziej wymagających turystów.

Swoją nazwę zawdzięcza sztucznie utworzonemu zbiornikowi wodnemu, który obecnie stanowi ważny przystanek na trasach migracji ptaków wodno-błotnych. Rozpoczyna się ona (tak jak trasa „Tropem żubra”) przy głównej bramie wejściowej do Parku Zwierzynieckiego, gdzie pięć pierwszych przystanków oznaczonych tablicami jest wspólnych dla obu pętli ścieżki edukacyjnoprzyrodniczej. Przechodząc obok rzeki Pszczynki, przy odrobinie szczęścia, możemy dostrzec przelatującego zimorodka – istny klejnot naszej ojczystej przyrody. Warto nadmienić, że rzeka Pszczynka została wykorzystana (za pomocą śluz oraz zastawek i kanałów) do wykreowania sielskiego krajobrazu parku pszczyńskiego, co szczególnie jest widoczne w pobliżu zamku książąt Hochberg von Pless. W Pokazowej Zagrodzie Żubrów można zaznajomić się z historią żubrów na ziemi pszczyńskiej i niebagatelną rolą w procesie odbudowy światowej populacji żubrów, jaką odegrały żubry z hodowli księcia Hochberg von Pless. 

Z kolei przy Kanale Ulgi dowiadujemy się o gospodarce wodnej tutejszego regionu z historią tworzenia kanałów zasilających w dawnych czasach młyny istawy rybne. Bystre oko obserwatora przyrody dostrzec może w pobliżu uwijajacego się w poszukiwaniu owadów nad brzegiem kanału – strzyżyka woleoczko. Na kolejnym przystanku dowiedzieć się można o funkcjonowaniu gospodarki leśnej. Niedaleko tego miejsca podziwiać można potężne dęby czerwone oraz sosny wejmutki. Wychodząc na leśny dukt trafiamy na tablicę informującą o formach ochrony przyrody i o Młynówce. Idąc dalej docieramy nad brzeg największego zbiornika wodnego w parku pszczyńskim, jakim jest staw Cyranka. Tutaj spotkać można takie skarby świata przyrodniczego, jak m.in. cyrankę, ślepowrona, rybitwę czarną, wydrę, bobra, żurawia i gęsi wraz z łabędziami niemymi. Dalsza część trasy doprowadzi nas nad zakole Młynówki, gdzie znajdziemy informacje o ekosystemie rzeki. Następnie przechodząc wałem Młynówki (i podziwiając stare okazy dębów szypułkowych) trafiamy w okolice stawu zwanego Łącką Groblą o powierzchni około 7 ha. Akwen ten jest łowiskiem specjalnym Polskiego Związku Wędkarskiego. Kierując się do następnego przystanku idziemy przydrożną aleją dębowo-lipową, która znajduje się na koronie grobli dawnego Stawu Łąckiego. Docieramy nad rzekę Pszczynkę, gdzie na kolejnych tablicach ścieżki wzbogacimy swoją wiedzę na temat korytarzy ekologicznych (nad brzegami widoczne ślady obecności bobrów oraz wydr), pielęgnowania i użytkowania lasu, ekosystemów szuwarowych łąk.

Odwiedź wszystkie przystanki

Park to nie tylko drzewa, ale także mniejsze rośliny oraz pomniejsze zwierzęta, znajdujące w nich schronienie.

W parku spotkać możemy 4 gatunki grzybów, 2 gatunki śluzowców, 73 gatunki mszaków, 123 gatunki roślin naczyniowych (31 gatunków drzew i krzewów oraz 92 gatunki roślin zielnych), 7 gatunków pijawek, 10 gatunków owadów, po jednym gatunku płazów i gadów, 24 gatunki ryb, 29 gatunków ptaków i 7 gatunków ssaków. 

W celu oswojenia się z naturą, przygotowaliśmy dla Państwa przystanki przyrodnicze, które można spotkać podczas pieszej wędrówki.

Skip to content