Questing

Questing, czyli zagadki o Zabytkowym Parku Pszczyńskim
i jego bogactwie przyrodniczym

Poznawanie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego na pieszo czy też rowerem to świetna przygoda. W trakcie wycieczki zdobędziecie dużą wiedzę
o tym niesamowitym miejscu, występującej tutaj szacie roślinnej oraz
o przedstawicielach świata zwierzęcego, które możecie spotkać na trasie ścieżki. To, czego dowiecie się na temat tego niezwykłego miejsca, możecie po zakończeniu spaceru sprawdzić w szybki sposób za pomocą questingu – zagadkowego zwiedzania, które dla Was przygotowaliśmy.

Gotowi? To zaczynamy!

Questing o Parku Pszczyńskim

1 / 10

Gatunkami drzew, które można spotkać w Zabytkowym Parku Pszczyńskim, są:

2 / 10

Pojawienie się żubrów na tych terenach jest niezwykle ciekawą historią. Rozpoczęły ją zaledwie cztery sztuki, które książę pszczyński Jan Henryk XI Hochberg von Pless sprowadził do Puszczy Pszczyńskiej z ostępów Puszczy Białowieskiej. Czy pamiętacie, w którym to było roku?

3 / 10

Gatunkami chronionymi, które możecie spotkać na trasach ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Dzika Promenada” w Zabytkowym Parku Pszczyńskim są:

4 / 10

Pszczynka to najdłuższa rzeka, jaka przepływa przez Zabytkowy Park Pszczyński, ale nie ogranicza się ona jedynie do jego terenu. Swój początek ma we wsi Szeroka niedaleko Jastrzębia-Zdroju i ciągnie się na długości 45 kilometrów, uchodząc do jednej z największych rzek w Polsce. Czy pamiętacie, z jaką rzeką łączy się Pszczynka?

5 / 10

Pszczyńska linia żubrów ma bardzo bogatą historię. Z pierwszą i zarazem najstarszą hodowlą w Polsce i na świecie, wiążę się tradycja, którą jest nazywanie osobników, które przychodzą na świat w Pokazowej Zagrodzie Żubrów - ich imiona zaczynają się zawsze od dwóch liter. Czy wiecie, co to za litery?

6 / 10

Pierwsze cztery żubry, na ziemię pszczyńską trafiły z wykorzystaniem, najszybszego wówczas środka transportu. Podpowiemy, że była to II połowa XIX wieku. Kolejna zagadka brzmi zatem: jaki środek transportu wykorzystano dla tak cennej przesyłki?

7 / 10

Na Zabytkowy Park Pszczyński składają się rozległe łąki, piękne starodrzewia, a także liczne kanały wodne oraz stawy - te mniejsze i większe. Jednak jeden staw wyraźnie wyróżnia się swoją wielkością. Czy potraficie wskazać jego prawidłową nazwę?

8 / 10

Dawniej nad brzegiem Młynówki rósł olbrzymi dąb szypułkowy, który
w swym obwodzie miał 582 cm. Niestety został uszkodzony przez wichurę
i uległ spaleniu od uderzenia pioruna. Dziś można oglądać celowo zachowane jego fragmenty jako tzw. świadek historii lub drzewo - weteran. Czy potraficie wyjaśnić, co oznacza to określenie? Jakie wartości przyrodnicze przedstawia takie drzewo?

9 / 10

Do tej pory poznaliście już mnóstwo roślin, które znajdują się na terenie parku oraz poznaliście bardzo dużo zwierząt, zarówno tych mniejszych jak
i większych, żyjących na co dzień na tych terenach. Potraficie wymienić po pięć gatunków roślin i zwierząt, jakie można spotkań na terenie Zabytkowego Parku Pszczyńskiego?

10 / 10

Zbliżamy się już do końca ścieżki edukacyjno - przyrodniczej „Dzika Promenada”, gdzie na kilkunastu przystankach poznać można olbrzymi teren tzw. „Zielonych Płuc Górnego Śląska”, a także rośliny i zwierzęta tutaj występujące. Trasę można pokonać na dwa sposoby - krótszą lub dłuższą ścieżką. Każda z nich ma różną liczbę przystanków. Jako doświadczeni turyści, którzy przeszli ją całą, czy potraficie wymienić pięć przystanków
z trasy „Tropem żubra” lub z trasy „Cyranka”?

Your score is

The average score is 33%

0%

Skip to content