Bulwary Pszczynki - korytarz ekologiczny wzbogacający różnorodność biologiczną parku pszczyńskiego

Trasa „Cyranka”
Przystanek 11

Dzisiejszy kształt bulwarów nadrzecznych w parku zwierzynieckim został nadany w 2005 roku, kiedy to odnowiono wał oraz zwieńczono go kamiennym murkiem oporowym, aby zapobiec zalewaniu parku przez wezbraną rzekę. Wzdłuż niego biegnie malownicza trasa spacerowa. Kamienny murek ma w swojej konstrukcji bardzo istotne dla świata fauny nieduże, pochyłe występy. Umożliwiają one mniejszym zwierzętom przejście tej architektonicznej przeszkody. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego funkcjonowania drobnych ssaków, gadów i płazów oraz przyrodniczo korzystne. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wędrówkę pomiędzy siedliskami, które są przez nie wykorzystywane na żer, spoczynek czy rozród. Najważniejszą i podstawową zasadą przy tego typu realizacjach w terenie jest reguła, aby nie przerywać ciągłości pomiędzy siedliskami przyrodniczymi. Podobne znaczenie, co przejścia w murku, mają w ekosystemie także śródleśne miedze, aleje przydrożne, zagajniki śródpolne czy doliny rzeczne – takie miejsca traktowane są jako korytarze ekologiczne. Umożliwiają one migrację zwierząt, zapewniają przepływ genów i trwałość populacji zagrożonych gatunków, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności. Obecnie dolina Pszczynki pełni dla ryb rolę korytarza regionalnego, ale dobrze znany w przyrodzie jest przykład ryb dwuśrodowiskowych, które swoje tarło odbywają w górnych odcinkach rzek, a na co dzień zamieszkujących ich dolne partie. Sama Pszczynka w parku pszczyńskim nieco spowalnia swój nurt, co sprzyja powstaniu zbiorowiska potocznie zwanych „lilii wodnych”, a faktycznie przedstawiciela rodziny grzybieniowatych – grążela żółtego. Z kolei na brzegu częstym bywalcem jest trzmielina zwyczajna, która na jesieni prezentuje swoje intensywnie, różowo – pomarańczowe owoce. Można też dostrzec na brzegach rzeki rośliny obcego pochodzenia – niecierpka drobnokwiatowego, jak i okazałego niecierpka gruczołowatego. Porastające wały rzeki drzewa są z kolei źródłem pokarmu naszego największego krajowego gryzonia – bobra europejskiego.

Grążel żółty 

Charakterystyczny dla tego gatunku jest duży liść, unoszący się na powierzchni wody osadzony na ogonku liściowym mogącym dochodzić nawet do 4 m długości. Kwitnie od maja do września, kwiaty są duże o silnym, słodkim zapachu i zapylane są przez… muchówki. Z kolei kłącze schowane jest w dennym mule rzecznym. Roślina ta preferuje akweny stojące lub wody wolno płynące, więc znalazła tutaj doskonałe warunki siedliskowe. Warto wiedzieć, że grążel żółty, mimo pięknego wyglądu, jest rośliną trującą – zawiera bowiem alkaloid działający porażająco na korę mózgową.

Bóbr europejski

Jest to największy ziemnowodny gryzoń Eurazji, który dożywa do 30 lat. Osiąga długość do 110 cm oraz wagę do 30 kg. Cechą gatunkową jest jego zmienność w umaszczeniu, od jasnej, brązowej po ciemnobrązową, a nawet czarną. Futro bobrze jest bardzo gęste – na jednym centymetrze kwadratowym skóry wyrasta od 12 do 23 tys. włosów. Taka gęstość okrywy włosowej wymaga troskliwej opieki, na którą zwierzęta przeznaczają sporo czasu. W trakcie suszenia oraz rozczesywania futra rozprowadzana jest wydzielina z gruczołów przyodbytowych (tzw. kastoreum lub strój bobrowy), nadająca sierści pełnej wodoodporności. Bóbr jest silnie terytorialnym zwierzęciem, które prowadzi nocny tryb życia. Jest świetnie przystosowany do życia w środowisku ziemnowodnym i jest doskonałym inżynierem, przekształcając biotopy dla własnych potrzeb. Z tych pozytywnych zmian w środowisku, polegających na zwiększeniu retencji wodnej, korzystają także inne gatunki zwierząt, jak ptactwo wodno – błotne, płazy, gady oraz ssaki.
Sprawdź też
Trasa "Tropem Żubra"
Skip to content