Staw Cyranka – największy staw kompleksu parku pszczyńskiego

Trasa „Cyranka”
Przystanek 7

Sztucznie utworzony staw przez człowieka powstał z inicjatywy koła łowieckiego „Cyranka” w 1994 roku. Akwen ten jest przykładem stawu mającego pochodzenie antropogeniczne, co oznacza, że powstał w wyniku działalności człowieka. Na Górnym Śląsku można znaleźć wiele takich przykładów i krajobraz ze sztucznymi zbiornikami wodnymi określany jest mianem „Śląskiego Pojezierza Antropogenicznego”.

Ten największy w parku pszczyńskim staw o powierzchni około 20 hektarów jest ważnym przystankiem o znaczeniu europejskim na trasach migracyjnych ptaków (na co ma także pozytywny wpływ pobliskie sąsiedztwo dwóch większych zbiorników wodnych, tj. Jeziora Goczałkowickiego oraz Zbiornika Łąka). Tak duży zbiornik wodny stanowi siedlisko dla licznych bezkręgowców, ptaków wodnych, płazów i gadów, a także ssaków, jest także miejscem wodopoju dla licznych zwierząt zamieszkujących park zwierzyniecki.

 

Staw posiada bogaty pas roślinności przybrzeżnej, wśród której zobaczyć można jeżówkę gałęzistą, sit rozpierzchły czy kwitnącą na biało przytulię błotną. W szuwarach trzciny pospolitej znajduje schronienie, jak i miejsce lęgowe, ptactwo wodno-błotne: kaczki krzyżówki, łyski, perkozy, łabędzie nieme czy cyranka i rybitwa czarna.

Duża liczba ptaków prowadzi skryty tryb życia, ukrywając się w trzcinach, przez co ich obecność można potwierdzić jedynie po głosie – jak w przypadku trzciniaków i trzcinniczków. Wśród pozostałych gatunków ptaków, które możemy tutaj spotkać, wymienić należy czaplę siwą, czaplę białą, żurawia, kormorana czy gęsi.

Kaczka Krzyżówka

Staw posiada bogaty pas roślinności przybrzeżnej, wśród której zobaczyć można jeżówkę gałęzistą, sit rozpierzchły czy kwitnącą na biało przytulię błotną. W szuwarach trzciny pospolitej znajduje schronienie, jak i miejsce lęgowe, ptactwo wodno-błotne: kaczki krzyżówki, łyski, perkozy, łabędzie nieme czy cyranka i rybitwa czarna.

Duża liczba ptaków prowadzi skryty tryb życia, ukrywając się w trzcinach, przez co ich obecność można potwierdzić jedynie po głosie – jak w przypadku trzciniaków i trzcinniczków. Wśród pozostałych gatunków ptaków, które możemy tutaj spotkać, wymienić należy czaplę siwą, czaplę białą, żurawia, kormorana czy gęsi.

Czapla siwa

Rozmiarami zbliżona do bociana białego, jest jednym z największych ptaków spotykanych na naszych terenach. Charakteryzuje się długą szyją, którą gwałtownie wyciąga w trakcie polowania na małe ryby, płazy, gady, owady czy drobne ssaki.


Podczas lotu nie prostuje szyi jak bocian, ale zachowuje swój esowaty kształt – cecha łatwo dostrzegalna i znacznie ułatwiająca rozpoznawanie. Gniazduje w koloniach zwanych czaplińcami. Czaplę siwą często można spotkać w parze z kormoranami.

Sprawdź też
Trasa "Tropem Żubra"
Skip to content